Valikko Sulje

Mittarinlukuohje

Vesimittarin lukema kannattaa ilmoittaa, jos vesilaskussa arvioitu lukema poikkeaa olennaisesti vesimittarin lukemasta. 

Alla esimerkkejä mittarin lukemista:

Mittarin lukema on 284. Nollia ja punaisella olevia lukemia ei lueta.

Mittarin lukema on 155.

Mittarin lukema on 85.

Veden kulutus mitataan vesiosuuskunnan hyväksymällä mittarilla. Vesimittarin asentaa ja huoltaa vesiosuuskunta. 

Veden kulutuksen oikean mittauksen varmistamiseksi vesimittarien vuosivaihto tulee suorittaa noin 10 vuoden välein. Voimassa olevan vakauslain ja vakausasetuksen mukaan vesimittareiden on oltava tyyppihyväksyttyjä. Vesimittarin virhe käytönaikana saa olla korkeintaan +/- 5 %.

Vesimittarin vuosivaihtotyöstä ja sen kustannuksista vastaa Oulaisten Vesiosuuskunta.  Mikäli vaihtotyön yhteydessä joudutaan asentamaan uusia asennusosia (esim. vesimittariventtiili, takaiskuventtiili, liittimet, teline yms.) niiden kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja/liittyjä. Lisäksi , jos joudumme purkamaan putkistoja yms. vesimittarin vaihtotyön onnistumiseksi, kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja/liittyjä.

Pyydämme ottamaan yhteyttä, jos huomaat vesimittarissa toimintahäiriötä esim. mittari on jumissa.