Valikko Sulje

Maksut

Liittymismaksut
1300,00 €uroa/tariffiyksikkö (alv 0%)
1612,00 €uroa/tariffiyksikkö (alv 24%)
Liittymismaksu on siirtokelpoinen, ei palautuskelpoinen

Tonttivesijohdon rakentaminen ja kustannukset
Tonttivesijohdon rakentamisesta aiheutuvat kustannukset maksaa liittyjä.
Tonttivesijohto on liittymiskohdan ja kiinteistön välinen johto-osuus.
Vesiosuuskunta kunnossapitää vesijohdot hallituksen määräämään liittymiskohtaan saakka.
Liittymiskohta: runkojohto/ tontinraja

Liittymismaksun eräpäivä
Liittymismaksu on suoritettava rahassa hallituksen päättäminä erinä ja aikoina viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa liittymisestä.

Osuusmaksu
20,00 €uroa/osuus
Osuusmaksu on maksettava yhdessä erässä 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.

Osuudet
Jäsenellä on oltava yksi (1) osuuskunnan osuus jokaista liittymää kohti.

Vuosimaksu
52,50 €uroa/ty/v (alv 0%)
65,10 €uroa/ty/v (alv 24%)

Vesimaksu
1,14 €uroa/m³ (alv 0%)
1,41 €uroa/m³ (alv 24%)

Jätevesimaksu (Oulaisten kaupunki)
2,16 €uroa/m³ (alv 0%)
2,68 €uroa/m³ (alv 24%)

Jäteveden perusmaksu
36,00 €uroa/ty/v (alv 0%)
44,64 €uroa/ty/v (alv 24%)
Jäteveden laskutus tapahtuu vesilaskutuksen yhteydessä
niiltä vedenkuluttajilta, jotka on liitetty Oulaisten kaupungin
jätevesiverkostoon.
Jätevesihuollosta vastaa Oulaisten kaupunki.

Laskutus
Neljä (4) kertaa vuodessa.
Eräpäivät: 15. maaliskuuta, 15. kesäkuuta, 15. syyskuuta ja 15. joulukuuta (ns. tasauslasku).

Veden mittaus
Veden kulutus mitataan vesiosuuskunnan hyväksymällä vesimittarilla.
Vesimittarin asentaa ja huoltaa vesiosuuskunta.
Vesimittarin asennuksen tarvikkeineen kustantaa liittyjä.
(NS 20 vesimittarin kustannus 200-250 €uroa/mittari)
Vesimittarien luenta suoritetaan kerran vuodessa, etäluettavat vesimittarit luetaan jokaiseen laskutukseen.